2017-18, Εαρινό Εξάμηνο

Α/Α Τίτλος (ελληνικά) Τίτλος (αγγλικά) Σύντομη Περιγραφή Επιβλέπων
1 Πειραματική Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικών Παρεμβολών σε Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα Experimental Electromagnetic Interference Susceptibility Study for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) Η χρήση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) έχει πλέον επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό που εύλογα δημιουγείται ένα ενδιαφέρον για τη μελέτη επιμέρους λειτουργικών πτυχών τους όπως αυτό της Ηλεκτρομαγνητικής (ΗΜ) Ατρωσίας τους. Η μελέτη των επιπτώσεων από την έκθεση των UAV σε ακτινοβολούμενα ΗΜ σήματα παρεμβολών αποκτά ενδιαφέρον είτε αυτό γίνεται από τη σκοπιά της προστασίας των UAV διότι αποτελούν τμήμα μία ευρύτερης κρίσιμης υποδομής (Critical Infrastructure, CI) είτε αυτό γίνεται από την σκοπιά της εξουδετέρωσής τους με ΗΜ μέσα εφόσον αποτελούν δυνητική απειλή για μία κρίσιμη υποδομή.
Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, η προτεινόμενη διπλωματική εργασία σκοπευεί να διεξάγει μία καμπάνια μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) σε περιβάλλον ανηχοϊκού θαλάμου προκειμένου να εντοπιστούν οι επιπτώσεις σε εμπορικά UAV από την έκθεση σε ΗΜ ακτινοβολία καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύζευξης (coupling path) ανάμεσα στα ακτινοβολούμενα σήματα παρεμβολής και τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα των UAV.
Στ. Σαββαϊδης
2 Βελτίωση Κάλυψης Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνιών με τη Βοήθεια Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. UAV-Assisted Coverage Improvement in a Wireless Communication Network Παρουσίαση μοντέλων επικοινωνίας  μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Unmanned Aerial Vehicles) με επίγειους κινητούς χρήστες. Ανάλυση των μοντέλων ως προς τις απώλειες διάδοσης και τις διαλείψεις μικρής και μεγάλης κλίμακας.
Μελέτη της βελτίωσης της επίδοσης ενός ασύρματου δικτύου επικοινωνιών με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs). Επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με τη χρήση προσομοιώσεων.
Δ. Καλύβας
3 Μέτρηση Ποιότητας Αέρα, Μέσω Υποδομών Αστικών Μεταφορών Air Quality Monitoring, Using Urban Mass-Transportation Infrastructure Ο σκοπός της Διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή μιας εφαρμογής Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) η οποία θα μετράει την ποιότητα του αέρα σε μια αστική περιοχή, χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) σαν φορείς. Η εφαρμογή θα αποτελείται από μια Hardware πλατφόρμα, η οποία και θα εγκαθίσταται στα ΜΜΜ, και θα είναι υπεύθυνη για την περισυλλογή των δεδομέων με τη χρήση διάφορων αισθητήρων καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής του μέσου, και από μια Web  υπηρεσία η οποία θα δέχεται τα δεδομέαν από την πλατφόρμα όταν αυτή φτάσει στο τερματικό σταθμό, μέσω ασύρματης τεχνολογίας ZigBee. Η πλατφόρμα μπορεί να μετράει παραμέτρους όπως το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα, τοάζωτο, την θερμοκρασία, την υγρασάι και την φωτεινότητα σε μια αστική περιοχή. Από τις μετρήσεις αυτές θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την τοξικότητα ή μη του αέρα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Χ. Πατρικάκης
4 Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης έξυπνης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με τεχνολογίες πλατφόρμας μικροελεγκτή ανοικτού κώδικα, ασύρματης δικτύωσης και Cloud computing Development of a cloud interconnected electromagnetic switch based on an open source microcontroller platform Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης έξυπνης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με τεχνολογίες πλατφόρμας μικροελεγκτή ανοικτού κώδικα, ασύρματης δικτύωσης και Cloud computing Π.Παπαγέωργας
5 Σχεδίαση και υλοποίηση διάταξης καθοδήγησης  αυτόνομου οχημάτων και drones, βασισμένh σε τεχνολογίες 3D κάμερας και ολοκληρωμένου τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία εικόνας Development of a navigation system for autonomous vehicles and drones, based on 3D camera and an AI IC for image processing Ανάπτυξη  διάταξης καθοδήγησης αυτόνομου οχήματος βασισμένη σε πλατφόρμα 3D κάμερας που εκτιμά σε πραγματικό χρόνο το βάθος. Η διάταξη θα βασίζεται σε πλατφόρμα ανοικτού κώδικα και θα συνδυάζει ολοκληρωμένο τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία εικόνας με νευρωνικά δίκτυα  και μικροκυματικό radar χαμηλού κόστους. Ο στόχος θα είναι η αυτόνομη πλοήγηση οχημάτων ή drone  σε περιβάλλοντα χωρίς πρόσβαση σε δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης (π.χ. δάση  ή εσωτερικό κτιρίων) σε συνθήκες πραγματικού χρόνου και χωρίς πρόσβαση σε δικτυακές υποδομές. Π.Παπαγέωργας

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30 )

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514