2018-19,Εαρινό Εξάμηνο

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος (ελληνικά) Τίτλος (αγγλικά) Επιβλέπων
1 Αναστασιάδης Αναστάσιος Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης έξυπνης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με τεχνολογίες πλατφόρμας μικροελεγκτή ανοικτού κώδικα, ασύρματης δικτύωσης και Cloud computing Development of a cloud interconnected electromagnetic switch based on an open source microcontroller platform Π.Παπαγέωργας
2 Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος-Ιωάννης Ανάπτυξηαλγορίθμου εξόρυξης δεδομένων για ανίχνευση απάτης πιστωτικών καρτών και επίδειξη σε ύστημα μάθησης τεχνικής ευφυϊας Developmentof a Data Mining Algorithm to detect frand and demonstration of the algorith in a artificial intelligence machine learing system-enviroment Δ.Μετάφας
3 Κουναλάκης Νικόλαος Το Διαδίκτυο της Ενέργειας και οι τεχνολογίες Διαδικτύωσης Αντικειμένων. Μελέτη Υλοποίησης διάταξης επίδειξης Internet of Energy and IoT technologies. Study of a demonstration platform Π.Παπαγέωργας
4 Μόσχογλου Παρασκευάς Σύστημα μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων υλικών Measurement system for the mechanical properties of materials Σ.Βασιλειάδης
5 Πεπόνη Αριάδνη Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 σε εταιρεία παροχής σταθερής τηλεφωνίας- Μελέτη Περίπτωσης Development of a quality system according to ISO 9001:2015 for a fixed telephony provider-case study Ι.Κωστής
6 Σκαρβέλης Νικόλαος Εφαρμογές αυτοματισμών σε πλοία βασισμένων σε τεχνολογία Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων μικρού εύρους ζώνης μεγάλης εμβέλειας για τον απομακρυσμένο έλεγχο Sensing and actuation open source technologies for ship monitoring and control applications based on Narrow Bandwidth long range networks Π.Παπαγέωργας
7 Χαριτάκης Ιωάννης Καταγραφή, ανάλυση και μοντελοποίηση βιοηλεκτρικών σημάτων από ανθρώπινα Τ-λεμφοκύτταρα Recording, analysis and modeling of bioelectrical signals from human T-lymphocytes M.Ραγκούση

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30 )

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514