2017-18, Εαρινό Εξάμηνο

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος (ελληνικά) Τίτλος (αγγλικά) Επιβλέπων
1 Γκερνάνης Θεόδωρος Πειραματική Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικών Παρεμβολών σε Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα Experimental Electromagnetic Interference Susceptibility Study for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) Στ. Σαββαϊδης
2 Δεληγιαννόπουλος Διονύσιος Κύκλωμα διακοπτικής διεπαφής (switch interface circuit) μεταξύ κυκλώματος μικροελεγκτή και κεραίας μεταγωγής λοβού Switch interface circuit between micro-controller and switched beam antenna system Στ. Μυτιληναίος
3 Λεοντάρης Ευάγγελος Εφαρμογή μοντέλου client-server με δυνατότητα αξιοποιησης βασης δεδομένων σε υπολογιστικό σύστημα Web application based on client-server model with the potential of database utilization Δ. Μετάφας
4 Μισαηλίδης Ηλίας Μέθοδοι οπτικοποίησης δεδομένων από εξόρυξη, με εφαρμογή σε εκπαιδευτικά δεδομένα προερχόμενα από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης Methods for the visualization of mined data, applied in  educational data mined from e-learning platforms Μ. Ραγκούση
5 Μονιός Νικόλαος Μέτρηση Ποιότητας Αέρα, Μέσω Υποδομών Αστικών Μεταφορών Air Quality Monitoring, Using Urban Mass-Transportation Infrastructure Χ. Πατρικάκης 
6 Μποβιάτσης Δημητριος Μέθοδοι ανάλυσης CSEM δεδομένων Methods for CSEM data analysis  Ν.Α. Τάτλας, Στ. Ποτηράκης
7 Νομικός Παναγιώτης Βελτίωση Κάλυψης Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνιών με τη Βοήθεια Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών UAV-Assisted Coverage Improvement in a Wireless Communication Network Δ. Καλύβας 

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30 )

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514