2017-18, Χειμερινό Εξάμηνο

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος (ελληνικά) Τίτλος (αγγλικά) Επιβλέπων
1 Ζάχου Ελένη Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008. Μελέτη περίπτωσης σε εταιρία τηλεπικοινωνιών Development of a quality management system according to the EN ISO 9001:2008 standards. Case study of a telecommunications company Ι. Κωστής
2 Κακλιδάκης Γεώργιος-Παύλος Ανίχνευση και εκτίμηση ξένων υλών σε μάζα βαμβακιού Detection and estimation of foreign matters in cotton mass Σ. Βασιλειάδης
3 Καλύβας Δημήτριος Εργαλεία και πλατφόρμες επαυξημένης αλληλεπίδρασης με υπολογιστικά συστήματα Tools and platforms for enhanced human-computer interaction Χ. Πατρικάκης
4 Σκούρας Ηλίας Τεχνολογίες εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με απουσία GNSS και εφαρμογές τους Indoor and outdoor location tracking without GNSS and their applications Π. Παπαγέωργας

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30 )

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514