2016-17, Εαρινό Εξάμηνο

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος (ελληνικά) Τίτλος (αγγλικά) Επιβλέπων
1 Απέργης Νικόλαος Σχεδίαση και Κατασκευή Ευφυούς Κεραίας για Δίκτυα Ασύρματων Αισθητήρων Design and Development of a Smart Antenna for Wireless Sensor Networks Στ. Μυτιληναίος
2 Δημητροκάλλης Γεώργιος-Αγγελος Μέτρηση και επιβεβαίωση ηλεκτρικών χαρακτηριστικών φωτοβολταϊκών πλαισίων σε σχέση με τα datasheets και έλεγχος απόδοσής τους υπό διαφορετικές κλιματικές συνθήκες Measurement and confirmation of the electrical characteristics of photovoltaic panels in comparison to datasheets and performance verification under different climate conditions Γ. Βόκας
3 Δόγας Ιωάννης Υλοποίηση ασύρματου κόμβου μικρού εύρους ζώνης μεγάλης εμβέλειας για εφαρμογές ακριβείας στη Γεωργία Development of a long range - narrow band wireless sensor node for precision applications in Agriculture Π. Παπαγέωργας
4 Ζάχου Ελένη Ανάλυση κινητών συστημάτων ασύρματης μετάδοσης 4ης γενιάς (4G) Fourth Generation (4G) Mobile Broadcasting Systems Analysis Η. Σίμος
5 Κατρακάζας Γεώργιος Ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 σε εταιρία παραγωγής ηλεκτρονικών Development οf a Quality Management System (QΜΣ) according to the EN ISO 9001:2008 Standard, for an electronics production company Ι. Κωστής
6 Κοντράρος Μιχαήλ Εφαρμογές έξυπνου φωτισμού σε τοπικό δίκτυο και προσαρμόσιμη λειτουργικότητα, βασισμένου σε τεχνολογία Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων για τους τοπικούς κόμβους και μικρού εύρους ζώνης – μεγάλης εμβέλειας για απομακρυσμένο έλεγχο Smart Lighting with enhanced services, applications with Intelligent and weather adaptive lighting in street light, based on local Wireless Sensor Networking technology and narrow bandwidth – long range networks for remote control Π. Παπαγέωργας
7 Sayin, Burcu   Privacy issues in online social networks: The Facebook use case Χ. Πατρικάκης

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30 )

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514