Απονεμόμενος Τίτλος Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα"

 

Διοργάνωση: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ,  Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

 

Διάρκεια Σπουδών: 3 Εξάμηνα (Σπουδές Πλήρους Απασχόλησης)

                          5-6 Εξάμηνα (Σπουδές Μερικής Απασχόλησης)

 

ECTS: 3 x 30 = 90 ECTS

 

Δίδακτρα: 800 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

Υποτροφίες / Έκπτωση Διδάκτρων: Προβλέπεται σε βάση αριστείας

 Επόμενη Ημερομηνία Έναρξης: Φεβρουάριος 2018

 

Διδασκαλία:

Καθηγητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Επιστημονικοί Συνεργάτες, PhD

 

Μέθοδος Διδασκαλίας

 

 • Στην αίθουσα:
  Ημέρες Ώρα Έναρξης Ώρα Λήξης
  Τρίτη 17:00 21:00
  Πέμπτη 17:00 21:00
  Σαββάτο 09:30 15:30
 • Ηλεκτρονική Μάθηση: Πλατφόρμα Moodle

 

 

Φόρτος Εργασίας: Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

 

Σπουδές Πλήρους Απασχόλησης

1o Εξάμηνο: 4 Υποχρεωτικά Μαθήματα

2ο Εξάμηνο: 1 Υποχρεωτικό Μάθημα + 3 Μαθήματα Επιλογής (3/6)

3ο Εξάμηνο: 1 Υποχρεωτικό Μάθημα + 1 Μαθημα Επιλογής (1/2) + Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Σπουδές Μερικής Απασχόλησης

2 Μαθήματα ανά Εξάμηνο

5-6 Εξάμηνα, συμπεριλαμβανόμενης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30 )

 • Τήλ: +30 210538-1514
 • FAX: +30 210538-1514